Subscribe to
our newsletters

Subscribe to our newsletters!

Subscribe to our newsletter and get the latest news from the Nordics straight to your inbox.

Search in Nordic Life Science Insight

Image showing WntResearch's logo

WntResearch

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

 

Pågående aktiviteter

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, befinner sig i en fas 1b-prövning på patienter med metastaser från solida tumörer i tjocktarm, prostata eller bröst. Målet i fas 1b-prövningen är fastställande av dosen för fas-2 studien. Dessutom genomförs en retrospektiv studie av kolon- och rektalcancer patienter för fastställande av cancertyp och patientantal i fas 2-studien. 

Resultat från en tidigare genomförd fas 1-prövning visar att substansen har en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik. Dessutom indikerar en analys av vävnadsprover från två patienter en god förmåga att reducera vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. Efter genomförd klinisk fas 1b studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie under 2017, men innan dess kommer en processutveckling och produktion av Foxy-5 i en egentlig läkemedelsform att genomföras.

 

Bakgrund

WntResearch grundades i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Prekliniska försök visar att Foxy-5 minskar tumörcellernas rörelseförmåga och motverkar uppkomst av metastaser. Bolaget har fått patent på syntetiska peptider, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. 

WntResearch har patenterat två molekyler, dessa två läkemedelskandidater är syntetiska peptider modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5. Såväl Foxy-5 som Box-5 är syntetiska kopior på en specifik del av proteinet Wnt. Att behandla med hela Wnt-5a proteinet skulle inte fungera eftersom proteinet inte skulle nå tumörcellerna. Den framtagna Foxy-5 molekylen i djurmodeller har visat sig hämma metastasering av bröstcancer. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1-studie med peptiden Foxy-5.

Patienters nivåer av Wnt-5a indikerar svårighetsgrad av bröstcancer. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har visat att proteinnivåerna av Wnt-5a i primärtumörens cancerceller vid bröst-, kolon- och prostatacancer korrelerar med utfallet av sjukdomen, det vill säga att avsaknad eller låga nivåer av Wnt-5a i primärtumören är förknippat med en högre risk för metastasering och därmed minskad chans för patienten att överleva.

Get in touch with us!

Visit us
Send us mail

Our published articles

No items found.
Date
Title
Category
No articles found.
WntResearch

WntResearch

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

 

Pågående aktiviteter

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, befinner sig i en fas 1b-prövning på patienter med metastaser från solida tumörer i tjocktarm, prostata eller bröst. Målet i fas 1b-prövningen är fastställande av dosen för fas-2 studien. Dessutom genomförs en retrospektiv studie av kolon- och rektalcancer patienter för fastställande av cancertyp och patientantal i fas 2-studien. 

Resultat från en tidigare genomförd fas 1-prövning visar att substansen har en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik. Dessutom indikerar en analys av vävnadsprover från två patienter en god förmåga att reducera vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. Efter genomförd klinisk fas 1b studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie under 2017, men innan dess kommer en processutveckling och produktion av Foxy-5 i en egentlig läkemedelsform att genomföras.

 

Bakgrund

WntResearch grundades i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Prekliniska försök visar att Foxy-5 minskar tumörcellernas rörelseförmåga och motverkar uppkomst av metastaser. Bolaget har fått patent på syntetiska peptider, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. 

WntResearch har patenterat två molekyler, dessa två läkemedelskandidater är syntetiska peptider modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5. Såväl Foxy-5 som Box-5 är syntetiska kopior på en specifik del av proteinet Wnt. Att behandla med hela Wnt-5a proteinet skulle inte fungera eftersom proteinet inte skulle nå tumörcellerna. Den framtagna Foxy-5 molekylen i djurmodeller har visat sig hämma metastasering av bröstcancer. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1-studie med peptiden Foxy-5.

Patienters nivåer av Wnt-5a indikerar svårighetsgrad av bröstcancer. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har visat att proteinnivåerna av Wnt-5a i primärtumörens cancerceller vid bröst-, kolon- och prostatacancer korrelerar med utfallet av sjukdomen, det vill säga att avsaknad eller låga nivåer av Wnt-5a i primärtumören är förknippat med en högre risk för metastasering och därmed minskad chans för patienten att överleva.

Get in touch with us!

Visit us
Send us mail

Our published articles

No items found.
Date
Title
Category
No articles found.